سرویس ایمیل آلمان | DirectAdmin

با سرویس های میزبانی پدیدار با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

(سرویس ایمیل 1 گیگابایت با 75 عدد ایمیل (سرویس شخصی
(سرویس ایمیل 2 گیگابایت با 100 عدد ایمیل( سرویس تجاری
(سرویس ایمیل 5 گیگابایت با 150عدد ایمیل( سرویس سازمانی متوسط
(سرویس ایمیل 10 گیگابایت با 200 عدد ایمیل( سرویس سازمانی بزرگ